Loading

CHÍNH SÁCH HỦY - ĐỔI - TRẢ :

1. Trường hợp khách muốn thay đổi địa chỉ, điều chỉnh đơn hàng chỉ được thực hiện trong vòng 5 phút kể từ khi đơn hàng đã được Haisancua.com tiếp nhận. Việc điều chỉnh đơn hàng sẽ không được chấp nhận sau 5 phút.

2. Trường hợp đơn hàng sau khi điều chỉnh có tổng giá trị thấp hơn 80.000 đồng, thì đơn hàng này sẽ bị hủy. Trường hợp khách tiếp tục muốn đặt hàng sẽ tiến hành đặt lại.

3. Trường hợp khách hàng phát hiện phần ăn không đúng với đơn hàng đã đặt, Haisancua.com sẽ tiến hành ngay việc đổi hàng đúng theo đơn hàng đã tiếp nhận.

4. Trường hợp khách phát hiện phần ăn bị hư hỏng, ôi thiu hoặc không đạt chất lượng,… Khách hàng vui lòng thông báo ngay cho Haisancua.com qua Hotline 098.167.3131 để phản ánh. Haisancua.com sẽ cử nhân viên đến kiểm tra trực tiếp và thực hiện việc đổi hàng. Nếu khách hàng không đồng ý với việc đổi hàng, Haisancua.com sẽ hoàn tiền lại cho khách hàng tương ứng với giá trị phần ăn bị hư, hỏng.

5. Trong trường hợp khách hàng muốn huỷ bỏ đơn đặt hàng của mình, việc hủy đặt hàng phải được xử lý trong vòng 5 phút sau khi Haisancua.com nhận được đơn đặt hàng. Trường hợp này khách có thể hủy đơn đăt hàng của Haisancua.com qua Hotline 098.167.3131 . Sau khi hoàn tất việc hủy đơn hàng của khách qua Hotline 098.167.3131, hệ thống sẽ tự động gửi xác nhận qua Email.

icon icon icon