Tin tức

Tại sao đôi khi cua ăn con của chúng

18/05/2021

Tại sao đôi khi cua ăn con của chúng

Về cơ bản, cha mẹ đói vẫn cần ăn. Theo một nghiên cứu gần đây, những con cua cái vừa mang trứng, vừa đẻ trứng, chỉ ăn 25-30% ấu trùng của chính chúng. Những con non có trứng 'ăn' tiêu thụ khoảng 90%...

Châu mint