Ưu đãi vip dành riêng khách hàng thân thiết

14/03/2021

uu-dai-vip-danh-rieng-khach-hang-than-thiet

Trở thành thành viên Haisancua.com, bạn sẽ được gì?

- Tích điểm đổi Cua: Khi nhận được thẻ thành viên, áp dụng tích điểm ở mỗi món Cua, đủ 12 dấu tích điểm, nhận liền tay 1 món Cua (tùy ý chế biến)

 

member card haisancua.com mat truoc

member card Haisancua.com mat sau

 

Làm cách nào để trở thành thành viên?

- Đến ăn tại Haisancua.com

- Yêu cầu nhân viên hỗ trợ đăng kí

- Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết

- Nhận thẻ thành viên

Là thành viên nhà Cua nhận nhiều ưu đãi hơn! 

Viết bình luận